Izjava o zaštiti osobnih podataka

Institut za razvoj čovjeka prema učenju Grigori Grabovoi

Skraćeno : „Institut Grigori Grabovoi“

 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za udrugu „Institut Grigori Grabovoi“, Ilica 37, 10 000 Zagreb,  OIB: 21574074266 napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

 1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorna je udruga „Institut Grigori Grabovoi“, Ilica 37, 10 000 Zagreb, OIB:  21574074266 ,

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

broj telefona: 098 933 4256

elektronička pošta: grabovoihrvatska@gmail.com

adresa: Ilica 37, 10000 Zagreb

 1. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Udruga „Institut Grigori Grabovoi“, Ilica 37, Zagreb,  (dalje u tekstu Udruga) razumije da vam je vaša privatnost bitna. Poštujemo vašu privatnost i štitimo vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do identifikacije vas kao pojedinca.

Udruga obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem upisnog lista, putem newslettera, prijava za seminare i druge programe u organizaciji sustava  „Institut Grigori Grabovoi“, te vaših privola danih u svrhu slanja naručenih proizvoda putem formulara narudžbe na našoj internetskoj stranici.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem Upisnog lista za upis u službeni popis članova (a koji su zakonski propisani Zakonom o Udrugama RH): ime i prezime, OIB, datum rođenja i datum upisa u Udrugu.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na Newsletter su vaše ime i prezime i adresa elektroničke pošte. Privola se daje elektronskom poštom i čuva se do eventualnog opoziva.

Osobni podaci koji se prikupljaju radi vaše prijave na seminare i programe sustava „Institut Grigori Grabovoi“, su ime i prezime, adresa.

Za te podatke postoji privola u pisanom obliku koja će biti arhivirana do vašeg opoziva.

Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu naručivanja artikala sa naše internetske stranice su:

ime i prezime, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona. Ovi podaci se neće arhivirati ni na koji način, a privola/izjava je dio formulara za narudžbu.

 

 1. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom

propisanu svrhu ili podaci prikupljeni u svrhu prijave za seminare i programe u Hrvatskoj,

isključivo osobi određenoj za obradu podataka prijave za program od organizatora. Organizator programa uvijek je naznačen na službenom pozivu za program.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom. Također ako su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

 

U slučaju vašeg odobrenja, a radi pružanja informacija o seminarima i programima s vama u kontakt stupamo preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

 • Pozivom
 • SMS
 • Elektroničkom poštom (e-mail)
 • Pismeno (poštom)

 

 1. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu za korištenje vaših osobnih podataka radi prijave seminara i programa, privolu za kontaktiranje radi pružanja informacija iz Udruge putem elektronske pošte te prijavu na Newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem elektroničke pošte : grabovoihrvatska@gmail.com

 

Ukoliko opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

 1. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima slijedeća prava:

 • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka,
 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;
 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
 • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
 • pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka Udruzi ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se Udruga prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese (uključujući i profiliranje).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Datum posljednjeg ažuriranja ove Izjave: 25.4.2018.