Raspored:
DogađajPredavačVrijemeMjesto i datum
Osnovni seminar Sanja Milanović09:00 - 16:00 hZagreb, 15.04.2017.
Uvodno predavanje Sanja Milanović18:00 - 20:00 h Zagreb, 19.04.2017.
VježbaonicaSanja Milanović18:00 - 21:00 h Zagreb, 24.04.2017.
Uvodno predavanje Sanja Milanović18:00 - 20:00 hVaraždin, 26.04.2017.
Praktičan treningAntonina Trunova09:00 - 16:00 h Zagreb, 06. - 07.05.2017.