INSTITUT ZA RAZVOJ ČOVJEKA PREMA UČENJU

GRIGORI GRABOVOJ®

Udruga je osnovana u cilju promicanja jedinstvenog učenja Grigori Grabovoja o  vječnom,  kreativnom i skladnom razvoju, spasenju svijeta i svakog čovjeka; o vječnom zdravlju i upravljanju stvarnošću u svim segmentima prirode, društva i svijesti, osobne i kolektivne; a sve to jedinstvenim znanjem tehnologija i tehnika preuzetim od Stvoritelja,  protumačenim pojmovima i konceptima moderne znanosti.

Cilj udruge jest da organiziranjem i provođenjem obrazovnog rada potiče ljudske vrijednosti i razvoj pojedinca, obitelji, grupa i zajednica, te unapređivanje života čovjeka u svim područjima njegovog djelovanja. Stvaranjem  mogućnosti implementacije učenja u procese demokratizacije društva kroz uspostavljanje dijaloga između gospodarstva, znanosti, umjetnosti i religije sa svrhom očuvanja prirode, ljudskog okoliša.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području odgoja, obrazovanja, kulture i znanosti.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:        

 • organiziranje, provođenje i informiranje javnosti o predavanjima, seminarima i tematskim radionicama za početnike ili usavršavanje u učenju za napredne s predavačima iz zemlje i inozemstva u svrhu javnog prenošenja znanja,
 • edukacija i stručno usavršavanje licenciranih predavača,
 • izdavanje glasila i drugih oblika informiranja javnosti o radu Udruge sukladno Zakonu,
 • izdavanje priručnika, članaka te informativnih i edukativnih brošura, plakata, letaka i drugih materijala namijenjenih najširoj javnosti sukladno Zakonu,
 • prijevođenje, publiciranje radova, knjiga i multimedijalnog zapisa iz tematike kojom se Institut bavi,
 • organiziranje promotivnih događanja, priredbi, izložbi radova svojih članova, u svrhu predstavljanja programa i njegovih rezultata i prikupljanja sredstava za ostvarivanje ciljeva Udruge, a u skladu s posebnim propisima,
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, edukacijama, kongresima i slično koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Udruge,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad stranih predavača i institucija,
 • organiziranje i provođenje aktivnosti za podizanje razine svijesti, razumijevanja i informiranosti pojedinaca i zajednice o temama i podtemama zdravlja, osobnog i profesionalnog razvoja i kvalitete življenja,
 • poticanje ekološke osvještenosti i očuvanja prirode kao posljedice usvojenog znanja i djelovanja osobnim primjerom,
 • podupiranje optimističkog stava prema životu s mogućnošću ostvarenja uspjeha u svakoj životnoj situaciji,
 • surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • druge djelatnosti u skladu sa ciljevima Udruge.