Uvod

IGG  je registrirana kao neprofitna udruga u svrhu poučavanja i širenja Učenja Grigori Grabovi. Učenje daje razumijevanje strukture Svijeta i  Čovjeka,  te poslijedičnu reakciju djelovanja čovjeka  na  svijet.

IGG je neformalni obrazovni sustav cijeloživotnog učenja,  namijenjena svim dobnim skupinama ,a utemeljen je na strukturiranom programu,  znanstveno dokazanih od mjerodavnih  institucija.

Kroz edukacijske module, IGG pruža mogućnost pojedicu odabir vlastitog razvoja i usvajanja  NOVIH ZNANJA o životu, koji dovodi do samo spoznaje i SLOBODE.

Podržan kvalitetnom sadržajnom osnovom i sustavom visoko motiviranih  i educiranih predavača, polaznicima se otvara prostor usvajanja znanja i vještina koje rezultiraju odgovornom promjenom odnosa prema sebi i prirodi.

Pristup edukaciji, odnosno učenju, kao procesu «putovanja»  sastavljen je  u tri edukacijska modula.

Polaznici sami izabiru  modul prema područje zanimanja.Cilj sadržajne osnove jest upoznati polaznike sa temeljnim vrijednostima učenja GG,  istaći potrebu razvoja osobnih potencijala u cilju promicanja osobne i opće dobrobiti.

Edukacijski modul

I/ modul – Uvodno predavanje

Edukacijski modul: ‘Uvodno predavanje ‘ (dva sata)

Opis: modul čini dvosatni program koji obuhvaća predavanje uz radionicu.

Ciljevi:

 • upoznavanje  temeljnih vrijednosti učenja  – na interaktivan i kompatibilan način.
 • osvješćivanje i izgradnja usmjerene unutarnje motivacije za pozitivno djelovanje,
 • davanje alata za daljnji samorazvoj,
 • kreiranje interesa za daljnjom izobrazbom i većim usvajanjem znanja.

II/ modul – Osnovni seminar

 Edukacijski modul:  Osnovni seminar  – Dvodnevni seminar

Opis: Dvodnevni interaktivni modul  ostvaruje se prema zadanom programu.

Polaznicima se omogućuje usvajanje znanja i vještina pomoću kojih mogu pridonijeti očuvanju vlastitog zdravlja, kao i zdravlja svoje obitelji i drugih ljudi, uravnotežavanju odnosa u obitelji i na poslu i razvoju svijesti o očuvanju  prirode.

Polaznici aktivno participiraju u sustavu usvajanja sadržaja iz četiriju ključnih područja sadržajne osnove:

a) uvodno o učenju

b) tehnologije očuvanja zdravlja i regeneracije organa

c) tehologije upravljanja događajima

d) tehnologije za harmonizaciju vanjskim elementima i zaštita okoliša

Sadržaj je vezan uz razvoj osobnih potencijala.

Ujedno se polaznike upoznaje s literaturom.

Ciljevi:

 • usvajanje temeljnih znanja strukture čovjeka i njihovo korištenje
 • osvješćivanje osobnih mogućnosti i snaga
 • ostvarivanje i osvješćivanje osobne odgovornosti
 • upućivanje u sustav samoučenja
 • vježba tehnologija i njihova praktična primjena

 

III. modul – Autorski seminar

Edukacijski modul:  Autorski seminar  – Dvodnevni seminar

 Opis:

 • Teorijski dio
 • Praktični dio ( vježbe tehnologija za riješavanje osobnog zadatka  uz djelovanje na makronivo

Ciljevi:

 • promjena svijesti i odnosa prema sebi i prirodi
 • odgovornost, jasnoća svijesti o povezanosti osobnog života i prirode
 • ostvariti spoznaju da se s osvještenom odgovornošću živi bolje i kvalitetnije
 • primjena učenja u svakodnevnom životu za osobni i sveopći razvoj

 

IV. modul – obuka za predavače


Edukacijski modul:  po zadanom programu!

Opis:

 • Teorijski dio
 • Praktični dio ( vježbe tehnologija na osobnom zadatku)